Menu Zamknij

Klimatyzacja

Klimatyzacją nazywamy proces nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych parametrów i właściwości pożądanych ze względów higienicznych, jak również ze względu na dobre samopoczucie ludzi, lub parametrów wymaganych przez technologię produkcji

System zdecentralizowany

W tego typu klimatyzacji nośnikiem energii doprowadzanej bądź odprowadzanej z pomieszczeń jest powietrze. Jest ono przegotowywane w centrali klimatyzacyjnej i przez kanały doprowadzane do poszczególnych pomieszczeń. Powietrze nie wymaga tutaj dalszego przygotowania, dlatego w instalacjach tych nie przewiduje się dla pojedynczych pomieszczeń, żadnych dodatkowych wodnych instalacji chłodniczych.

Klimatyzacja z klimakonwektorami

Indukcyjne systemy klimatyzacyjne składają się z zainstalowanych pod oknami lub w przestrzeni międzysufitowej urządzeń indukcyjnych z wymiennikami ciepła, przez które przepływa ciepła lub zimna woda. Powietrze pierwotne dostarczane przez wysokociśnieniową centralę klimatyzacyjną przepływa przez dysze w klimakonwektorze i w wyniku ejekcji zasysa powietrze obiegowe z pomieszczenia. Powietrze obiegowe lub mieszanina powietrza pierwotnego i obiegowego jest chłodzona lub ogrzewana w wymienniku ciepła. Chłodzenie czynnika ziębniczego, pracującego w obiegu zamkniętym, odbywa się w urządzeniu chłodniczym. Centralna regulacja temperatury wody zasilającej wymienniki odbywa się w zależności od temperatury zewnętrznej.

Klimatyzacja z VRF/VRV

System ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego umożliwia regulację przepływu tego czynnika w zależności od zapotrzebowania klimatyzowanego obiektu na chłód lub ciepło. Innymi słowy, układ dopasowuje wydajność chłodniczą lub grzewczą do rzeczywistych w danej chwili warunków eksploatacji.

Klimatyzacja SPLIT / MULTISPILT

Instalacja klimatyzacji typu Split/Multisplit zbudowana jest z jednostki/jednostek wewnętrznych (klimatyzatora wewnętrznego) wyposażonej w parownik oraz wentylator. Za pomocą przewodów połączona jest z jednostką zewnętrzną (klimatyzatorem zewnętrznym). Klimatyzator umieszczony na zewnątrz budynku wyposażony jest w skraplacz, wentylator oraz sprężarkę. W przewodach łączących obydwie jednostki znajduję się czynnik chłodniczy. Sterowanie pracą sprężarek w układach Split i Multisplit następuje na podstawie aktualnego zapotrzebowania na „chłód” w układzie.

Jesteśmy partnerem firmy MIDEA, posiadamy autoryzację na montaż oraz serwis gwrancyjny i pogwarancyjny